Herbarium to cykl obrazów ceramicznych przedstawiających rośliny występujące we florze Polski, które zaznaczyły swą obecność także w polskiej kulturze i tradycji ludowej. Prace są rezultatem poszukiwań twórczych i badań polskiego dziedzictwa kulturowego.