Cykl obrazów powstały dzięki obserwacji natury w jej czystej postaci niezakłóconej działalnością człowieka i z zachwytu nad jej złożonością, oraz relacjami między poszczególnymi organizmami.