Prezentowane obrazy ceramiczne w formie mozaik są efektem poszukiwań nowych, autorskich technik i form wyrazu na niwie mojej specjalizacji, jaką jest ceramika. Prace te wykraczają poza tradycyjne rozumienie mozaiki z uwagi na formowane ręcznie, unikatowe elementy składowe obrazu. Każdy z nich jest oddzielnie dekorowany reliefem, pokrywany angobą lub farbami, a następnie szkliwiony.